Правила и Условия

Този сайт е собственост и се управлява от С.А.Н.-ПРО ООД – представител на Promethean за България.

С.А.Н.-ПРО ООД

ЕИК: BG813044200

Адрес на управление: град Варна, ул. Янкул войвода 30, етаж 1

Данни за кореспонденция: град Варна, ул. Янкул войвода 30, етаж 1, +359 52 600 516, email: interactive@sanpro.bg

Във връзка с новата директива за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation), която влезе в сила от 25 май 2018 г., политиката на компанията за опазване и съхранение на личните данни се промени с цел да осигури по-добра сигурност на личните данни на потребителите и възможността те да оперират с тях. Бихме искали да Ви уверим, че ние ще продължим да се придържаме към принципите за законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните за конкретни легитимни цели.

 

Данните се събират и обработват във връзка със създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни. Данните не се предоставят на трети лица или организации.

Условия за ползване

Тези условия касаят Вас и са във връзка с ползването на материалите от този сайт. Вие сте отговорни да ги сведете до вниманието на всеки, който ползва материали от този сайт, в резултат на достъп до него.

Авторското право върху всички материали от този сайт (освен ако не е посочено друго) са собственост на С.А.Н.-ПРО ООД. Четенето, копирането или адаптирането на който и да е материал от сайта предполага съгласие с тези правила и условия.

Потребителите имат право да гледат материали за лична (не с търговска цел) употреба, като правейки това не им се позволява да премахват или изменят, която и да е търговска марка, авторско право или други права, доказващи собственост.

Потребителите нямат право да променят съдържанието на този сайт или да го възпроизвеждат, свързват (да създават вторични материали), рамкират (да разделят уебстраницата в няколко секции, които използват HTML код, за да изтеглят съдържание от различни източници) или да използват т. нар. „дълбоко свързване” (отнася се до поставяне на линк към Вашия сайт, който води до определени, не начални, страници в рамките на друг сайт), без изричното съгласие на С.А.Н.-ПРО ООД.

Потребителите нямат право да разпространяват, предават, възпроизвеждат или публикуват по електронен път или чрез всякакви други средства, която и да е част от данните без предварителното писмено разрешение на С.А.Н.-ПРО ООД. Всички други права са запазени.

Всички търговски марки, използвани тук, принадлежат на съответните им собственици. Използването на търговска марка в нашия уебсайт не дава право на автора или издателя да упражняват права на собственост върху тези търговски марки, нито пък предполага принадлежност или поръчителство на нашия уебсайт от техните собственици.

С.А.Н.-ПРО ООД полагат усилия, за да гарантират, че информацията в този сайт е достоверна, тя се предоставя на принципа “както си е”, без гаранции от какъвто и да е вид, както и не дават гаранция, изрична или подразбираща се, че съдържанието на този сайт е точно, пълно или актуално. С.А.Н.-ПРО ООД не поема никаква отговорност за грешки или пропуски. Използването на текстове от този сайт е на Ваша отговорност. С.А.Н.-ПРО ООД не носи отговорност за каквито и да е искове или загуби от какъвто и да е характер, включително на трети лица. Има се предвид не само загуба на печалба, а така също и преки, непреки, специални или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за употреба на този сайт на трета страна.

С.А.Н.-ПРО ООД не поема отговорност за съдържанието на който и да е сайт, към който има хиперлинк, както и за всяко използване на лични данни от трето лице, работещо с такива уебсайтове. Линковете се предоставят на принципа “както си е”, без гаранции, преки или косвени, за информацията, предоставена в тях.

Всички автори или доставчици на връзки (линкове) в този сайт трябва да имат предвид, че С.А.Н.-ПРО ООД не са задължени да четат, проверяват или редактират съдържанието от такива връзки (линкове). С.А.Н.-ПРО ООД приема такъв материал, свързан към неговия сайт, чисто въз основа на разбирането, че С.А.Н.-ПРО ООД е дистрибутор, (а не издател) на този материал и чрез свързване към този сайт, авторът или доставчик на връзката (линка) дава мълчалива гаранция, че той/тя/то ще обезщети/компенсира С.А.Н.-ПРО ООД в случай на всяко действие, което възникне като резултат от публикацията на такъв материал, появил се на или чрез този сайт. Всички лица, които имат достъп до този сайт, също са уведомени за този факт.

С.А.Н.-ПРО ООД полага усилия, за да гарантират, че публикациите, рекламите и офертите на този сайт отговарят напълно на изискванията на българското право и законодателството на всяка друга страна. В случай, че правото на чужда държава не може да бъде напълно спазено, тогава С.А.Н.-ПРО ООД счита, че не трябва да насочва такова съдържание към съответната държава.

Всички информационни табла и форуми на разположение тук, както и изявления и становища, изразени в статиите на отделните сътрудници или рекламодатели, принадлежат на тях и не представляват становища или мнения на С.А.Н.-ПРО ООД.

Този сайт предоставя на потребителите безплатна информация и услуги, а в случаите когато С.А.Н.-ПРО ООД добавя такива, за които се изисква плащане, потребителите ще бъдат уведомени своевременно и ще им бъдат дадени инструкции за абониране за този тип услуги.

С.А.Н.-ПРО ООД прави всичко възможно за изключване на вируси от интернет страницата си, но не гарантира, че сървърът не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да заразят, повредят или причинят вреда на Вашия компютър или друг вид собственост, когато получавате достъп, разглеждате, сваляте (download) или по друг начин ползвате този уеб сайт. Във връзка с това, Ви препоръчваме да вземете всички необходими предпазни мерки, преди да изтеглите информация от този сайт.

Информацията, предадена чрез този сайт, достига до Вас чрез обществени далекосъобщителни мрежи. С.А.Н.-ПРО ООД не дава гаранция, че работата на този сайт ще бъде непрекъсната или без грешки и се освобождават от всякаква отговорност по отношение на такива.

Тези условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие с българското право.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с Отдел Обслужване на клиенти в България: + 359 52 600 516, promotion@longman-bulgaria.com.